RNDr. DÁŠA ZOUHAROVÁ

Učitelka, lektorka a metodička environmentální výchovy a podnikavosti


Vystudovala učitelství, obory matematika a biologie, má letité pedagogické zkušenosti v základní škole. Před 30 lety prosadila ve své škole zavedení předmětu Environmentální praktikum a učí ho tam dodnes. Garantovala přípravu školního vzdělávacího programu – jeho motivační název „Škola s rozhledem do kraje i do života” napovídá, že terénní výuka a čtení v krajině patří k tradicím školy. Řadu let pracuje na částečný úvazek jako metodička a lektorka Lipky. S kolektivem autorů vytvořila publikaci Metodika tvorby regionálních učebnic, na stejné téma vede semináře a dílny.