Mgr. JAN DOUČEK

manažer Národního geoparku Železné hory


Původně vystudovaný paleontolog se již na studiích dostal k tématu aktivní popularizace geologie. Díky působení ve společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. stál u zrodu Národního geoparku Železné hory a pod jeho hlavičkou se v roli manažera podílí na vzdělávacích, popularizačních a vědeckých aktivitách nejen na území Železných hor. Jako předseda Asociace geoparků ČR se snaží propagovat český geoturismus nejen v Česku, ale i ve světě.