Mgr. JANA HANÁKOVÁ

Učitelka na ZŠ, koordinátorka EVVO


Již třicet let působí na ZŠ TGM Moravské Budějovice jako učitelka matematiky, ekologie a pěstitelských prací. Zároveň řídí environmentální aktivity školy jako koordinátorka EVVO.
Se svojí školou získali pětkrát titul Ekoškola a ocenění GLOBE STAR. Zúčastnili se mezinárodních akcí v Norsku, Irsku, Chorvatsku a Itálii. Zasloužila se o zařazení školní zahrady mezi “Přírodní zahrady”. V rámci publikační činnosti přispívá do odborných časopisů a místních periodik články o naplňování principů EVVO v praxi.