doc. Ing. JIŘÍ KUPKA, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog


Od roku 2005 působí na Katedře environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO. Mezi těžiště jeho odborného zájmu patří výzkum orientovaný na zoologii a její ekologické a environmentální aplikace v průmyslové krajině a didaktika přírodních věd. K jeho největším zálibám patří vše, co se dotýká přírody, krajiny a dějin jeho domova – malé vlasti – Těšínského Slezska.