Žít lehce

Žít lehce

Seznamte se s inspirativními příběhy lidí, kteří se rozhodli žít s souladu s krajinou. Více o projektu Žít lehce se dozvíte na webových stránkách zitlehce.cz

Lucie a Janek Sedlářovi zde sdílejí nejen svůj vlastní příběh hledání vysněného života, ale také příběhy lidí, které na své cestě potkali. Dokumentární série Žít lehce vás provede příběhy lidí, kteří žijí udržitelným způsobem života, jsou částečně soběstační, respektují sebe, ostatní i Matku Zemi.

Výstava Kraj!na

Výstava Kraj!na

Zajděte si prohlédnout výstavu Mendelovy univerzity v Brně o naší zemědělské krajině, jejích problémech a možných řešeních.

Podrobnější informace o výstavě najdete na webových stránkách krajina.mendelu.cz.

Kde: Státní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bítýška
Kdy: 1. srpna – 31. října 2021 (Út – Ne 10:00 – 17:00, říjen pouze víkendy))

Případně si prohlídněte výstavu virtuálně zde.

Autoři výstavy:

Jozef Sedláček, Daniel Matějka, Radim Klepárník, Zuzana Fialová, Magdaléna Březinová, Kristýna Kohoutková, Veronika Chalupová

Architektonické řešení:

Facha architekti – Matěj Nepustil, Martin Chlanda

Obsahová náplň:

Petr Kučera, Zuzana Fialová, Barbora Jurenková, Radim Klepárník , Darek Lacina, Hana Martinková Kuchyňková, Daniel Matějka, Hana Matějková, Katarína Pavlačková, Alena Salašová, Jozef Sedláček, Eva Žallmannová, Magdaléna Březinová, Veronika Chalupová, Kristýna Kohoutková

Interpretace dat:
Ladislav Ptáček

Garant projektu:
Petr Kučera

Dokument Půda nad zlato

Dokument Půda nad zlato

Podívejte se na dokument Ivana Stříteského s názvem Půda nad zlato.

Zatímco množství úrodné půdy a její kvalita stále klesá, roste počet lidí, které má uživit. Pro naše předky měla úrodná půda význam rodinného pokladu. Záleží hlavně na vlastnících půdy, zda tento poklad dokážeme v dobré kvalitě předat i našim potomkům.

Dokument Krajina pro včely

Dokument Krajina pro včely

Podívejte se na dokument Ivana Stříteského s názvem Krajina pro včely.

Krajina bohatá pro včely je bohatá i pro člověka. Podívejte se na příběhy lidí, kteří myslí při údržbě svého okolí na včely. Zřizují nektarodárné biopásy v okolí svých domů i pracovišť, v lesích, sadech i na polích.

Češi vrací do krajiny aleje, sady, remízky i tůně

Češi vrací do krajiny aleje, sady, remízky i tůně

Méně zasvěceným by se mohlo zdát, že snahy o mírnění klimatických změn oživováním naší zbídačelé krajiny navracením vody, obohacováním o zeleň a o protierozní opatření jsou jen ojedinělými počiny, kuriozitami, které vlastně nic neřeší. Následující soubor fotografií sestavený Nadací Partnerství v rámci každoročního udílení ceny Adapterra Awards může být pro mnohé příjemným překvapením svou početností, nápaditostí, ale i ukázkou obdivuhodné vůle mnoha nadšenců ochotných dotahovat své vize navzdory stovkám překážek a zdánlivě neřešitelných protivenství. Obrázky jsou nejen úžasnou inspirací, ale především dokladem skutečnosti, že se i u nás dějí takřka zázraky, a co hlavní – není jich málo. Však posuďte sami.

Prohlédněte si fotogalerii na aktualne.cz

Dokument Nejbližší krajina

Dokument Nejbližší krajina

Podívejte se na dokument Ivana Stříteského s názvem Nejbližší krajina.

O volných dnech míříme často do dalekých krajin či přírodních krajin. Za poznáním, za odpočinkem, za krásou. Jaký je však náš vztah k nejbližší krajině, k místu, v němž se pohybujeme každodenně? Téměř tři ze čtyř obyvatel naší země žijí ve městech, nejbližší krajinou je tedy krajina mezi domy a krajina těsně za nimi, krajina v katastru, krajina „za humny“. Přemýšlíme o ní jako o krajině, nebo ji vnímáme jen jako okolí domů, jako zbylý prostor? To vše jsou závažné a nikoliv jednoduché otázky, na které dokument odpovídá. Nejbližší krajina je pro nás totiž, ať si to uvědomujeme či ne, bytostně důležitou. Například již jen to, co tvoří výhled z oken našeho domu či bytu, významně ovlivňuje, zda se cítíme zdravě, bezpečně, jistě, blízce. Nejen mezilidské vztahy, ale také důvěrný vztah k místu totiž vytváří pocit domova.

Ekopublika 2021

Ekopublika 2021

Již nyní můžete nominovat články za rok 2021 do šestého ročníku Ekopubliky. Čas máte do 16. ledna 2022.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2021, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo zemí celého světa. Na cenu nelze nominovat rozhovory vzhledem k problematičnosti posuzování míry vkladu tazatele a tázaného.

Více informací a formulář k nominování článku naleznete na webových stránkách Ekopubliky.