RNDr. LIBOR AMBROZEK

Předseda Českého svazu ochránců přírody


Libor Ambrozek se celý život věnuje poznávání naší přírody a krajiny a její ochraně. Činí tak nejen při toulkách po celé naší zemi, ale i v mnoha rolích, které mu život nabídl. Od referenta okresního úřadu přes poslance k ministrovi životního prostředí v minulosti, od člena komise životního prostředí v Kyjově a Jihomoravském kraji přes vedoucího péče o přírodu a krajinu v Bílých Karpatech po předsedu Českého svazu ochránců přírody v současnosti.

Zakladatelé Lipky si připisují zásadní vliv na Liborovu životní cestu – v roce 1983 absolvoval Letní školu ochrany přírody v Bílých Karpatech a poté rovnýma nohama vykročil směrem k postu ministra životního prostředí.
V době jeho ministrování vznikla řada nových středisek ekologické výchovy a také podpůrné programy, které byly zásadní pro jejich existenci a vzdělávací činnost.