Mgr. MARTIN CALETKA, Ph.D.

Výzkumný pracovník VÚV TGM


Absolvent oboru fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 2013 působí jako výzkumný pracovník na brněnské pobočce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce. Těžištěm jeho aktivit je modelování povrchového odtoku, problematika přívalových povodní a zjednodušené nehydrodynamické přístupy k vymezování povodňových rozlivů.