ORGANIZÁTOŘI

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších organizací v ČR, které se věnují EVVO. Lipka učí venku za každého počasí, vodí (někdy vyhání) účastníky svých akcí do přírody, aby ji poznali všemi smysly. Posledních pět let patří mezi její oblíbené činnosti právě Národní konference EVVO a enviporadenství.

Ministerstvo životního prostředí je autorem nápadu pořádat Národní konferenci EVVO a ekoporadentví právě v Brně a souběžně s Ekofilmem. Hradí většinu nákladů potřebných ke konání akce. Organizaci zadává Pavučině a ta ji posléze objedná u Lipky. Záštitu akci poskytuje přímo ministr a slíbil, že se přijde podívat.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Pavučina, síť středisek ekologické výchovy je střešní organizací pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Z členství v ní neplynou téměř žádné materiální výhody. Členská základna je tvořena organizacemi, které mají potřebu navázat přátelství, spolupráci a načerpat inspiraci.

Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola se dlouhodobě věnují výuce dětí i dospělých venku, přírodním zahradám a ochranou přírody. Absolventi chaloupeckých programů rozhodně vědí, proč je důležitá zdravá krajina a jak o ni pečovat. Téma letošní konference Krajina pro život se zrodilo právě na Chaloupkách.

PARTNEŘI

Jihomoravský kraj je zřizovatelem Lipky. EVVO patří k jeho prioritám, environmentální vzdělávání začleňuje do všech strategických dokumentů a prošlapává cestu k ekologičtějšímu provozu svých příspěvkových organizací. Akci Krajina pro život podporuje finančním příspěvkem na pronájem konferenčních prostor.

EKOFILM je nejstarší mezinárodní filmový festival s tematikou životního prostředí v Evropě. Letos to bude téma zelené architektury s claimem Adresa: Země. Festival tak chce zdůraznit, že máme jen jednu planetu pro náš společný domov nejen s dalšími lidmi, ale hlavně s přírodou.

Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených článků v tisku, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.