doc. Ing. TOMÁŠ VRŠKA, Dr.

Ředitel lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně


Vystudoval Lesnickou fakultu dnešní Mendelovy univerzity v Brně. 25 let se věnoval výzkumu dynamiky přirozených lesů a obnovnímu managementu lesů zejména v chráněných územích. Aktuálně je ředitelem Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Kromě řízení podniku se zabývá adaptací lesů na klimatickou změnu, tzn. ověřováním různých modelů nepasečného lesnického hospodaření v měnících se přírodních podmínkách. Stejnou problematiku přednáší na MENDELU.