Ing. VILÉM JUREK

Vedoucí úseku Péče o přírodu ve spolku Rezekvítek


Působí ve spolku Rezekvítek. Zabývá se ochranářským managementem, přírodě blízkými rekultivacemi a funkčním ozeleňováním krajiny. Je propagátorem ochrany dřínu jarního, koniklece velkokvětého a rorýse obecného, zavádění požárů do krajiny a používání mozaikové seče nejen v chráněných územích. Využívá nejnovějších vědeckých poznatků, které aplikuje do praxe. O odborných tématech v ochraně přírody publikuje i přednáší. Je autorem eseje Stručný manuál, jak udělat něco dobrého pro krajinu.