Ing. VLADIMÍR ZDRAŽIL, Ph.D.

Pedagog na ČZU v Praze


Vladimír Zdražil působí jako pedagog na Katedře aplikované ekologie České zemědělské univerzity v Praze. Je členem odborného týmu Centra pro vodu, půdu a krajinu, jež mapuje celou šíři problematiky klimatické změny a adaptace na ni.

Společně se skupinou dalších odborníků pracuje na projektu Chytrá krajina.