JUDr. MARTIN ABEL, M.Jur.

Analytik v AliES a v AMO


Martin Abel působí jako analytik v Alianci pro energetickou soběstačnost (AliES) a v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO). Věnuje se tématu klimatické změny a specializuje se na technologii agrivoltaiky. Vystudoval práva v Praze a v Oxfordu, učí na Právnické fakultě UK a vede spolek Klimatická žaloba ČR.