Mgr. PAVEL KLVAČ

Ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově


Drnovický rodák, zakladatel a předseda spolku Drnka. V letech 2000 – 2014 sociolog na Katedře environmentálních studií FSS MU. Autor, spoluautor a editor monografií, sborníků, básnických a jiných sbírek (např. Člověk a les, Člověk, krajina, krajinný ráz, Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny, Krajinou Vyškovska chůzí poutníka). Od roku 2007 předseda redakční rady časopisu Veronica. V současnosti ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.