Ing. PAVEL PAVEL

Technik a experimentální archeolog


Ing. Pavel Pavel původním povoláním technik, amatérský výtvarník. Světový věhlas získal vyřešením záhady dávného transportu obřích soch Moai na Velikonočním ostrově. Úspěšně se zabýval i technikou stavby pravěké svatyně Stonehenge v Anglii či stěhováním obřích kamenných bloků tajemnými staviteli Tiahuanaka přes jezero Titicaca v dnešním Peru. Jako vodák, komunální a regionální politik zúročil své životní zkušenosti k vnímavému pohledu na osud dávných domorodců a jejich ostrova.