Češi vrací do krajiny aleje, sady, remízky i tůně

Méně zasvěceným by se mohlo zdát, že snahy o mírnění klimatických změn oživováním naší zbídačelé krajiny navracením vody, obohacováním o zeleň a o protierozní opatření jsou jen ojedinělými počiny, kuriozitami, které vlastně nic neřeší. Následující soubor fotografií sestavený Nadací Partnerství v rámci každoročního udílení ceny Adapterra Awards může být pro mnohé příjemným překvapením svou početností, nápaditostí, ale i ukázkou obdivuhodné vůle mnoha nadšenců ochotných dotahovat své vize navzdory stovkám překážek a zdánlivě neřešitelných protivenství. Obrázky jsou nejen úžasnou inspirací, ale především dokladem skutečnosti, že se i u nás dějí takřka zázraky, a co hlavní – není jich málo. Však posuďte sami.

Prohlédněte si fotogalerii na aktualne.cz